Vi vill gärna ha en bildutställning, välkomna med förslag