Föredrag

Dennis Forssten med Homegrowing kommer att prata om hydroodling

Mona Ahlberg från FOBO visar hur du mjölksyrar grönsaker.

Marek Rolenec från FOBO berättar hur du kan skapa din egen jord med
hjälp av avfall från trädgården.

Bengt Jonsson från Naturskyddsföreningen i Västerås håller föredrag, rubrik kommer senare

Karin Sandberg från Länsstyrelsen håller ett föredrag om ”en receptsamling för biologisk mångfald i trädgården”. Det finns även foldrar om detta.