Karin Sandberg Länsstyrelsen

Karin Sandberg arbetar på Länsstyrelsen i Västmanland med åtgärder för att rädda hotade djur och växter i länet. I sitt arbete har hon gång på gång stött på vissa element som saknas i landskapet och som skulle gynna inte bara de hotade arterna utan många fler arter. Oftast är det ganska enkla saker som alla kan göra, både på stor skala och i den egna trädgården. Där föddes idén till receptsamlingen för biologisk mångfald.  

I receptsamlingen får du handfasta tips om hur du kan göra för att på ett enkelt vis skapa mer mångfald i din egen trädgård. Du kan också läsa om vilka arter som gynnas av just den åtgärden. Det är allt från blommande gräsmattor till att spara träd och döda grenar, eller varför inte bygga ett bihotell eller inreda trädgårdsdammen för fler innevånare. Välj det som passar bäst i just din trädgård. Karin kommer att presentera tanken bakom receptsamlingen samt lite kort gå in på hur man gör.