Vi som deltar hittills, fler kommer givetvis att komma

  • Farbror Grön, Johannes Wätterbäck www.farbrorgron.se
  • Koloniträdgårdsförbundet, www.koloni.org
  • FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation kommer att finnas på plats
    På www.for.se finns mycket om invasiva främmande arter och om pyralidernas skadliga inverkningar
  • Hälla Koloniförening, alla är välkomna att besöka koloniområdet www.hallakoloniforening.se
  • Biskopsängens Koloniträdgårdsförening, alla är välkomna att besöka området www.biskopsangen.se