Vi som arrangerar (fler kan tillkomma)

Odlingseventet Gröna Västerås arrangeras av:

Vallby Friluftsmuseum/Västerås Muséer

Koloniträdgårdsförbundet

Koloniträdgårdsförbundets Region Västmanland

med dess föreningar:

Hälla Koloniförening

Biskopsängens Koloniträdgårdsförening

Turbo Koloniträdgårdsförening

FOR, Fritidsodlingens riksorganisation

Johannes Wätterbäck Farbror Grön