Vi som deltar, fler läggs på efterhand

Vallby Friluftsmuseum ställer upp med marknadsstånd, föreläsningslokaler och allt som finns där.

på www.vallbyfriluftsmuseum.se finns allt som kan erbjudas

Sällskapet Trädgårdsamatörerna Mälarkretsen

Västerås Trädgårdssällskap

Koloniträdgårdsförbundet

Häst- och grönsaksbonden har bokat in sig

FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation

På www.for.se finns mycket om invasiva främmande arter och om pyralidernas skadliga inverkningar

Hälla Koloniförening,

Biskopsängens Koloniträdgårdsförening, Alla är välkomna att besöka området

www.biskopsangen.se