Föredrag

12-13.00 Missionshuset
Johannes Wätterbäck, Farbror Grön kommer att prata om att Odla Kallt och Hela året

12-13.00 Bomanska gården
Dennis Forssten med Homegrowing kommer att prata om hydroodling

14-15.00 Bomanska gården
Mona Ahlberg från FOBO visar hur du mjölksyrar grönsaker. Ta tillvara
din skörd genom att mjölksyra den. Genom att mjölksyra dina grönsaker
skapas en levande bakteriekultur som är bra för din hälsa.

13-14.00 Bomanska gården
Marek Rolenec från FOBO, odlare och självhushållare

Jorden är odlarens viktigaste resurs. I den här föreläsningen får du tips på hur du kan skapa din egen jord. Genom att ta tillvara avfallet i din trädgård kan du enkelt skapa din egen jord, genom att anlägga kompostlimpor och genom att täckodla. Ta tillvara på resurserna som finns i din trädgård och skapa en jord full med liv och näring.

11-12.00 Bomanska gården
Karin Sandberg arbetar på Länsstyrelsen i Västmanland med åtgärder för att rädda hotade djur och växter i länet. I sitt arbete har hon gång på gång stött på vissa element som saknas i landskapet och som skulle gynna inte bara de hotade arterna utan många fler arter. Oftast är det ganska enkla saker som alla kan göra, både på stor skala och i den egna trädgården. Där föddes idén till receptsamlingen för biologisk mångfald. 

I receptsamlingen får du handfasta tips om hur du kan göra för att på ett enkelt vis skapa mer mångfald i din egen trädgård. Du kan också läsa om vilka arter som gynnas av just den åtgärden. Det är allt från blommande gräsmattor till att spara träd och döda grenar, eller varför inte bygga ett bihotell eller inreda trädgårdsdammen för fler innevånare. Välj det som passar bäst i just din trädgård. Karin kommer att presentera tanken bakom receptsamlingen samt lite kort gå in på hur man gör.  

11-12.00 Missionshuset
Naturskyddsföreningen i Västerås

Eduardo Medina kommer att hålla föredrag med rubriken Grönområdens betydelse i en hållbar stad.  Eduardo är universitetslektor i sociologi vid akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens universitet. Han har disputerat i sociologi vid Uppsala universitet med en avhandling om hållbar utveckling.

Föredraget handlar om vikten av att vi behåller de grönområden som finns i staden. De behövs för att främja människors hälsa och välbefinnande.

13-14.00 Missionshuset
Stefan Boegård Västerås Trädgårdssällskap informerar om och
demonstrerar hur man bygger sitt eget fruktträd genom ympning.

14-15.00 Missionshuset
Mats Rolfson Sällskapet Trädgårdsamatörerna Mälardalskretsen pratar om Kaktusar i trädgården

Läs mer på Vallby Friluftsmuseeum >>