Föredrag

Svenska Natruskyddsföreningen

Eduardo Medina håller ett föredrag ”Grönområdens betydelse i en hållbar stad”. Det handlar om hur viktigt det är att människor har tillgång till grönområden i närheten av där de bor. Det ska helst inte vara mer än 300 m till närmsta grönområde.

Läs mer på Vallby Friluftsmuseeum >>

Ulrika Flodin Furås kommer att prata om Växternas symbolik

Vad symboliserade en ros i en vas på bordet det antika Rom? Och vad betyder björkarna vi pyntar med till midsommar? Varför har vi vårdträd på gårdsplanen och finns det någon symbolik i en maskros?

Genom århundradena har vi människor hittat på betydelser och skapat myter och symbolik kring växter. Växterna har varit med och skapat vår världsbild, de har skyddat oss mot ont, hjälpt oss i kärlek och trolldom. Växter har läkt våra sår och botat våra sjukdomar. De har berusat oss och gjort oss lyckliga.

Föreläsare: Ulrika Flodin Furås som är författare, fotograf och trädgårdsjournalist. Redaktör för tidningen Koloniträdgården.