Föredrag

Svenska Natruskyddsföreningen

Eduardo Medina håller ett föredrag ”Grönområdens betydelse i en hållbar stad”. Det handlar om hur viktigt det är att människor har tillgång till grönområden i närheten av där de bor. Det ska helst inte vara mer än 300 m till närmsta grönområde.

Läs mer på Vallby Friluftsmuseeum >>