Vi som arrangerar

Odlingseventet Gröna Västerås arrangeras av

Vallby Friluftsmuseum/Västerås Muséer

Koloniträdgårdsförbundet

Koloniträdgårdsförbundets Region Västmanland

med dess föreningar Hälla Koloniförening, Biskopsängens Koloniträdgårdsförening,
Turbo Koloniträdgårdsförening

Fritidsodlingens riksorganisation, FOR

Johannes Wätterbäck, Farbror Grön

Studiefrämjandet